Які справи будуть вести приватні виконаці?

Bykomlyk

Які справи будуть вести приватні виконаці?

5 жовтня 2016 року вступає в законну силу Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Даним нормативно-правовим актом визначено основні принципи та  умови діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Також хотілося б відмітити, що саме з вище вказаної дати вступає в силу новий Закон України «Про виконавче провадження» (№1401-VIII). І одразу ж критика: якщо вести мову про юридичну техніку і систематизацію чинного законодавства України, виникає цілком логічне запитання: «А чи можна було б Закон «Про виконавче провадження» та Закон «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» інкорпорувати в єдиний акт?! На думку Адвоката Комлика Володимира Володимировича – це не тільки було б можливим, а й необхідним, оскільки кожен із законів містить ряд бланкетних норм які постійно відсилають з одного закону до іншого. До речі, хотілося б відмітити, що 17.08.2016 року на офіційному сайті Міністерства юстиції України вже опубліковано проекти наказів про автоматизовану систему виконавчого провадження, про формування і ведення єдиного реєстру приватних виконавців та Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців.

Та повертаючись до практичної площини, зазначимо наступне.

Так, приватний виконавець – це уповноважений державою громадянин України, на якого покладено права та обов’язки з примусового виконання рішень.  Аналогію можна провести з інститутом нотаріату, де є приватні та державні нотаріуси. В подальшому можна було б розкрити питання, щодо кваліфікаційних вимог до приватних виконавців, ведення Єдиного реєстру приватних виконавців та інше, але на думку Адвоката Володимир Комлика найбільшої актуальності привертає до себе питання щодо категорії справ, які можуть бути у провадженні приватних виконавців. Отже, законодавець пішов у зворотному напрямку і навів перелік категорії справ, які не можуть перебувати у провадженні приватного виконавця, а саме:

1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;

5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;

7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;

8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;

9) рішень про конфіскацію майна;

10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;

11) інших випадків, передбачених цим Законом та Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

Отже, з вище викладеного вбачається, що перелік категорії справ, які можуть перебувати у віддані приватних виконавців – досить  широкий.

Більш детально ознайомитися із Законом України «Про виконавче провадження» та Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» можна на офіційному сайті Верховної Ради України:

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1450337330090354

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/print1452664263572537

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук