Як виключити недобросовісного учасника товариства?!

Bykomlyk

Як виключити недобросовісного учасника товариства?!

Під час діяльності товариства з обмеженою відповідальності іноді виникають ситуації, коли один із засновників товариства не бере участі у його діяльності, ігнорує його збори, не вирішує поточні питання, які виникають під час функціонування юридичної особи. Що ж робити у такому випадку?!

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства»,   Учасника товариства  з  обмеженою   відповідальністю,    який систематично не виконує або неналежним  чином  виконує  обов’язки, або перешкоджає своїми діями  досягненню  цілей  товариства,  може бути   виключено   з  товариства   на   основі  рішення,  за  яке проголосували  учасники,  що  володіють  у  сукупності більш як 50 відсотками  загальної  кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Водночас, відповідно до ст. 54 Закону України «Про господарські товариства»: «При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частки майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу».

Аналогічне за змістом положення міститься в статі 148 Цивільного кодексу України. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.  Так, відповідно до змісту вище процитованої статті кодексу, учасник має право одержати вартість частини майна, пропорційну до його внесеної частки у статутному капіталі (далі — СК) товариства. За домовленістю між учасником та товариством виплату вартості частини майна товариства можна замінити передачею майна в натурі.

Так,  учасники товариства скликають загальні збори учасників, де обирається голова та секретар таких зборів, а на порядок денний виноситься питання примусового виключення учасника товариства у зв’язку з невиконанням або халатним ставленням до виконання своїх обов’язків. При цьому, важливим нюансом є  те, що для вирішення питання про примусове виключення учасника товариства необхідно, щоб за це проголосувало понад 50%  інших учасників.

Винесення такого рішення оформляється у вигляді протоколу загальних зборів учасників. Також про такі зміни повідомляється державний реєстратор. Йому подаються такі документи:

  • протокол про примусове виключення учасника товариства;
  • заяву про зміни у відомостях про юридичну особу, де зазначити про зміну складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю;
  • нову редакцію статуту товариства з оновленою інформацією щодо складу засновників товариства;
  • довіреність (якщо документи подає уповноважена особа).

При цьому, варто зазначити, що учасник, стосовно якого прийняли рішення про примусове виключення зі складу товариства, у випадку, якщо він не згоден з прийнятим рішенням, може його оскаржити в судовому порядку. Тоді державний реєстратор скасовує внесені зміни до установчих документів і поновлює учасника у складі засновників товариства.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук