Як отримати виписку та витяг з єдиного державного реєстру?!

Bykomlyk

Як отримати виписку та витяг з єдиного державного реєстру?!

На сьогодні вся інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадські формування зазначена В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Що ж являє собою Єдиний державний реєстр?! Правовою основою діяльності цього електронного сервісу є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Наказ Міністерства юстиції України № 1657/5 від 10.06.2016 року «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.

Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру в паперовій формі надаються за запитом про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують запит, на якому заявник проставляє власний підпис (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому).

Після проставляння підпису на запиті уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус реєструють запит в Єдиному державному реєстрі з присвоєнням йому за допомогою програмних засобів реєстраційного номера, що є відповідним кодом доступу та фіксацією дати й часу його реєстрації.

Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі. Невнесення плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру є підставою для відмови в отриманні інформації, що запитується.

У запиті щодо надання виписки з Єдиного державного реєстру зазначаються:

1) щодо юридичної особи – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

2) щодо фізичної особи – підприємця – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

3) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, – найменування громадського формування та його вид.

У запиті щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру зазначаються:

1) щодо юридичної особи – один або декілька з таких критеріїв пошуку:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код;

керівник юридичної особи або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

засновник (учасник) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця, якщо засновник – фізична особа; найменування юридичної особи або ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа-резидент; найменування юридичної особи, країна резиденства, якщо засновник – юридична особа-нерезидент;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, у тому числі кінцевий бенефіціарний власник (контролер) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця;

вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки).

За результатом розгляду запиту щодо надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру державний реєстратор, уповноважена особа центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують виписку, витяг з цього реєстру.

Витяг з Єдиного державного реєстру уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріусом надаються заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень. Про отримання витягу з Єдиного державного реєстру заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук