ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ВІДМІНИЛА ОБОВЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК

Bykomlyk

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ВІДМІНИЛА ОБОВЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК

Використання печаток деякі вчені відносять до класичної теорії договору, оскільки саме з договірного права інститут печатки бере свій початок. Печатка розглядалася як така, що усуває потребу зустрічних вимог у договорі. Історичні причини для використання на договорі відбитка печатки були обумовленні тим, що договір починав «існувати» саме після відбитку печатки, також, однією із причин було підкреслення значущості цього договору, та гарантією взаємного виконання сторонами зобов’язань за цим договором.

18 жовтня 1993 року Міністерство внутрішніх справ України видало наказ № 643 в якому було передбачено затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів. Дана Інструкція передбачала одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів керівниками підприємств, установ, організацій і господарських об’єднань що подають в органи внутрішніх справ письмове клопотання, де вказується особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, а громадяни – заяву.

Таким чином, держава в особі органів внутрішніх справ контролювала виготовлення та використання печаток особами що їх мають. Такий контроль додавав суб’єктам господарювання певних незручностей, оскільки про втрату печатки потрібно було негайно повідомляти органи внутрішніх справ, потім знову чекати поки її відновлять. Такі затримки мали наслідки для повноцінного проведення господарської діяльності, оскільки без відбитка печатки жоден документ не мав юридичної сили.

В 2011 році 11 січня Наказом МВС № 5 втратила свою чинність Інструкція про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів. Відповідно до цього, у осіб відпала необхідність в отриманні дозволу МВС на виготовлення печатки або штампів. Такі зміни спростили процедуру виготовлення печаток та штампів, тобто, після державної реєстрації юридичної або фізичної особи-підприємця, є можливість звернутися в будь-який штамп-сервіс для замовлення та виготовлення відповідної печатки (обрати самостійно рівень захисту печатки), що значно економить час в здійсненні їхньої діяльності.

У зв’язку з імплементацією вітчизняного законодавства до стандартів Європейського союзу, було внесено ряд змін до чинного законодавства, зокрема:  в 2014 році Законом України № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» були внесені зміни до низки кодексів та законів України, зокрема до  Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України. Дані зміни спрямовані на запровадження відмови від обов’язковості та перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Таким чином, під час укладання правочину, сторони самі вирішують скріплювати його печатками чи ні. Такі рішення мають бути чітко передбаченні в самому правочині.

Стосовно даних змін Міністерство юстиції України надало роз’яснення в листі № 265-0-2-15/8.1 від 09.04.2015 року. В даному листі  мова йде про ч. 7 ст. 82 Господарського кодексу України, що до установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. При цьому, відповідно до загальних положень Господарського кодексу України основним установчим документом, що регулює діяльність господарського товариства, є статут. З огляду на те, що статут є основним установчим документом, який регулює діяльність господарського товариства, на думку Мінюсту, положення щодо застосування або незастосування печатки господарським товариствам має бути визначене в статуті такого товариства.

Таким чином, суб’єкти приватного права, мають право не застосовувати в своїй діяльності печатку, проте, це має бути чітко прописано в статуті. Для того, щоб не виникало питань стосовно відсутності відбитка печатки на документах таких суб’єктів, їм доводиться надавати копію свого Статуту.

З огляду на вищевикладене, даний Закон не надто спростив процедуру використання печаток суб’єктами приватного права.

Третьою спробою відходу інституту печатки в історію стало прийняття в другому читанні Верховною радою України Закону № 4194 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» від 23 березня 2017 року. Даний закон передбачає повністю відміни використання печатки для суб’єктів господарювання. Таким чином, для завірення документів суб’єктам господарювання достатньо лише підпису уповноважених на те осіб.

Закон № 4196 направлений на спрощення взаємодії суб’єктів господарювання між собою та держаними органами: договори вважаються правомочними з моменту підписання їх сторонами; довіреність вважається дійсною з моменту підписання особою, яка має на це право; копії документів прирівнюються до оригіналу, з моменту завірення їх підписом особи, яка має право їх завіряти.

Відповідно до ст. 58-1 Цивільного кодексу України незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання печатку в своїй діяльності, печатка не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені підприємства.

Таким чином, засвідчувати її відсутність в установчому документі юридичної особи – непотрібно!

Також, відповідно до даного Закону, державні органи не мають права відмовити прийняти документ, якщо він незавізований печаткою навіть, якщо вона наявна у такого суб’єкта, тому що для візування такого документу достатньо лише підпису. Також, передбачено відповідальність яку несуть державні органи за таку відмову, штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У зв’язку з вище викладеним, режим використання печатки поступово відійшов в історію, створюючи спрощену систему візування документів, яка є надзвичайно зручною для суб’єктів господарювання.

Відповідно до перехідних положень цього Закону, він набирає чинності через три місяці після його опублікування. 19 квітня 2017 року в «Голосі України» було опубліковану даний Закон. Таким чином, він набирає чинності з 20 липня 2017 року.

Проте, з цими змінами є багато побоювань стосовно підробки підпису на документах. Підписання правочинів особами, які не мають на це повноважень може мати наслідки недійсності правочину, що в свою чергу призводить до певних ризиків та втрат у зв’язку з виконанням такого правочину. Але потрібно розуміти, що печатка також не є гарантією захисту.

About the author

komlyk administrator

1 comment so far

myhhs1.comPosted on9:27 pm - Лип 25, 2017

В реальности в различные периоды времени в Верховной раде имела место антиконституционная практика «кнопкодавства», когда один депутат мог проголосовать за другого или за нескольких депутатов сразу, и акты парламента могли приниматься при фактическом отсутствии кворума в зале заседаний.

Напишіть відгук