Створення юридичної особи нерезидентом (громадянином іншої країни)

Bykomlyk

Створення юридичної особи нерезидентом (громадянином іншої країни)

Українська економіка постійно розвивається і постійно залучаються нові інвестиції, зокрема і за кордону. Громадяни інших країн і іноземні юридичні особи бажають здійснювати підприємницьку діяльність  на території України і тому часто постає питання реєстрації створення юридичної особи іноземцями.

Порядок створення юридичних осіб регулюється Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та «Про режим іноземного інвестування». Так, на території  України  підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України. Установчі документи  підприємств  з  іноземними  інвестиціями повинні містити відомості,  передбачені законодавством України для відповідних   організаційно-правових  форм  підприємств,  а  також відомості про державну належність їх засновників (учасників). Господарський кодекс України розрізняє 2 види підприємств за участю іноземців: підприємство з іноземними інвестиціями та іноземне підприємство.

Підприємство, в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Іноземною інвестицією є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Варто зазначити, що іноземні інвестиції можуть вкладатися в об’єкти, інвестування в які не заборонено законами України. Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та законодавства відповідних держав.

Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Також, діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.

Для державної реєстрації створення юридичної особи, засновником якої є нерезидент, подаються наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;

3) протокол загальних зборів юридичної особи, де зазначається про створення юридичної особи та основні положення щодо її діяльності, такі як її місцезнаходження; призначення керівника; затвердження складу учасників та розподіл часток у статутному капіталі товариства, тощо.

3) установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

Порядок проведення державної реєстрації створення юридичної особи на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію – у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом – у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі – у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Важливим моментом є те, що керівником юридичної особи, засновником якої є нерезидент, може бути тільки громадянин України згідно вимогами чинного законодавства.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук