Щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів

Bykomlyk

Щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів

 

17 травня 2017 року Верховна рада України прийняла Закон № 4928 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

У зв‘язку з прийняттям даного Закону, було внесене ряд змін до чинного законодавства України, зокрема Сімейного кодексу України (надалі – СК України).

Відповідно до положень вище вказаного нормативно-правового акту, у разі поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, проте при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що передбачені в ч. 2 ст. 70 СК України. Відповідно до прийнятого Закону №4928, частину другу цієї статті доповнили ще однією обставиною, а саме: «ухилявся від участі утримання дитини».

Таким чином, той із подружжя хто ухилявся від участі утримання дитини, при розподілі майна, може отримати менше покладеної половини власності.

Також, зміниться право власності на аліменти. Відповідно до чинної редакції ст. 179 СКУ аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням. Також право власності на аліменти у дитини виникало лише у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина. У зв’язку із змінами, аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Також, неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів, та розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу України. Нагадуємо, що цивільна дієздатність особи, настає з 14 років. Таким чином неповнолітня дитини у віці від 14 до 18 років, має право використовувати кошти, які є у неї на рахунках на власний розсуд та відповідно до власних потреб.

Даний Закон вносить доповнення та зміни до ст. 182 СКУ, а саме: частину першу доповнено пунктами 31 і 32 такого змісту: “31) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; 32) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів”.

Також, дані зміни стосуються мінімального розміру аліментів на одну дитину, на відмінну від чинної редакції, мінімальний розмір зросте на 20%, що буде становити 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» розмір прожиткового мінімуму на дітей:

  • віком до 6 років становить: з 01.05.2017 по 30.11.2017 – 1426 гривень; з 01.12.2017 по 31.12.2017 – 1492 гривень;
  • віком від 6 до 18 років становить: з 01.05.2017 по 30.11.2017 – 1777 гривень; з 01.12.2017 по 31.12.2017 – 1860 гривень.

Прийняті зміни також стосуються визначення розміру аліментів в частці від заробітку (доходу)  матері, батька дитини. Положеннями ст. 183 СКУ доповнено ч. 5 «Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину”.

Змінився і порядок визначення заборгованості по аліментах, отриманих в частині від доходу.

Заборгованість за аліментами, присудженими у частині від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого провадилося їх стягнення, незалежно від того, отриманий такий заробіток (дохід) в Україні або за кордоном.

Заборгованість по аліментах платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою – підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він отримав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

Розмір заборгованості по аліментах обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а у разі виникнення спору – судом.

Відповідальність платника аліментів тепер буде наступати не тільки в разі прострочення зі сплати аліментів, а й у разі невиконання обов’язку по оплаті додаткових витрат на утримання дитини в строк. Також визначено: термін, протягом якого нараховується пеня, і її максимальний розмір.

Так, в разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат оплатити суму заборгованості по додаткових витрат з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних з простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов’язок по оплаті додаткових витрат в термін, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого терміну – після закінчення семи днів після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

Закон направлений на захист інтересів дитини, шляхом удосконалення механізму стягнення аліментів і додаткових витрат на дитину, про що свідчить скорочення строку розгляду судом таких справ, збільшення мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів. Також, не мало важливим, є те, що право власності на аліменти належить самій дитині. Важливими змінами також є визначення чіткої заборгованості за аліменти, що становить 1% від встановленої суми аліментів,  за кожний день заборгованості. Дані зміни набирають чинності 08.07.2017 року.

 

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук