Особливості виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом

ByВолодимир Комлик

Особливості виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом

На сьогоднішній день, відсутнє законодавство, що регулює процедуру та особливості виконання постанови про позбавлення спеціального права окремих суб’єктів спеціальних прав – водіїв транспортних засобів. Законом України № 596-VIII від 14.07.2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», зокрема було внесено зміни до статей 317, 318, 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими виключено зі складу суб’єктів спеціального користування – водіїв транспортних засобів.

Тобто на сьогоднішній день не існує єдиного підходу щодо обчислення строку позбавлення спеціального права (права керування транспортним засобом) чи з моменту набрання законної сили чи з моменту здачі водійського посвідчення до уповноважених органів Національної поліції.

Така прогалина у законодавчому регулюванні створює сприятливе поле для корупційних дій, що полягають у можливості вибору уповноваженим органом на власний розсуд моменту з якого обраховується строк позбавлення спеціального права, що в результаті дає можливість впливати на тривалість такого позбавлення і, як наслідок, стягнення втрачає свою ефективність, а відтак і не досягається мета адміністративної відповідальності – запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання  Конституції  і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, відповідальності перед суспільством. Розв’язання порушеної проблеми може бути досягнене шляхом законодавчого врегулювання порядку та особливостей виконання постанови про позбавлення спеціального права – права керування транспортним засобом, шляхом доповнення Кодексу України про адміністратвині правопорушення статтею наступного змісту

Стаття 3171. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом

Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом  здійснюється шляхом вилучення посвідчення водія на строк позбавлення права керування транспортними засобами та внесення до інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства внутрішніх справ України відомостей про позбавлення права керування транспортним засобом на строк, визначений у постанові, та про вилучення посвідчення водія.

Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом з моменту набрання судовим рішенням про позбавлення цього права законної сили.

Після закінчення строку позбавлення права керування транспортними засобами посвідчення водія повертається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

Стаття 321.  Обчислення строків позбавлення спеціального права

Судноводії і особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи.

Водії транспортних засобів вважаються позбавленими права керування транспортними засобами з моменту набрання судовим рішенням про позбавлення цього права законної сили, за умови тимчасового вилучення посвідчення водія в порядку, передбаченому статтею 2651 цього Кодексу.

У випадку якщо посвідчення водія не було вилучено в порядку статті 2651 цього Кодексу, то строк позбавлення права керування транспортним засобом обраховуються з моменту здачі водійського посвідчення до відповідного органу Національної поліції.

About the author

Володимир Комлик administrator

Напишіть відгук