Одностороннє розірвання договору

Bykomlyk

Одностороннє розірвання договору

В чинному законодавстві України передбачений принцип свободи договірного регулювання відносин, що дозволяє сторонам на власний розсуд визначати свої взаємні права та обов’язки, у тому числі щодо односторонньої відмови від договору.

Проте, не варто забувати про ст. 651 Цивільного Кодексу України, яка містить перелік підстав для зміни або розірвання договору, а саме:

 1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
 2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

 1. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Як свідчить практика, сторони договірних відносин прописують в самому договорі підстави для розірвання правочину в односторонньому порядку, про що зобов’язують іншу сторону повідомити про даний намір за певний період часу (наприклад за 30 днів до дня розірвання договору).

Проте, іноді сторона договірних правовідносин приходить до хибних висновків, стосовно свого права на дострокове розірвання договору в односторонньому порядку. Переважно це стосується договорів оренди та суборенди.

В ч. 1 ст. 291 Господарського кодексу закріплено загальне правило, згідно з якого одностороння відмова від договору оренди не допускається. Договір оренди припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об’єкта оренди;
 • ліквідації суб’єкта господарювання – орендаря;
 • загибелі (знищення об’єкта оренди).

Аналогічне за змістом правило поведінки міститься також і в ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України: «Зміна та розірвання господарського договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором».

Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму.

Відповідно до ч. 1 ст. 782 Цивільного кодексу України: «Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд».

Вичерпний перелік таких підстав, з яких договір найму може бути розірваний в односторонньому порядку на вимогу наймодавця закріплені статтею 783 цивільного кодексу України, а саме:

 • наймач користувався річчю всупереч договору або призначенню речі;
 • наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;
 • наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
 • наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального речі був покладений на наймача.

Таким чином, щоб скористатися правом на розірвання договору в односторонньому порядку, потрібно в самому договорі чітко передбачити обставини за яких таке право настає. В іншому випадку, розірвання договору можливе лише за наявних підстав передбачених чинним законодавством України.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук