Нововведення у ЗУ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»

Bykomlyk

Нововведення у ЗУ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»

05.10.2016 року Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які вступають в силу з 02.11.2016 року. Нововведення покликані захистити суб’єктів господарювання від посилившихся останнім часом рейдерських атак на бізнес.

Так, законодавець висунув додаткові вимоги до документів, які подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційної дії. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (у вигляді протоколу), що подається для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на такому рішенні повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадків коли здійснюється державна реєстрація змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акту державного органу, органу місцевого самоврядування. Такі ж самі вимоги застосовуються і до Статуту юридичної особи, цитуємо: «установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом». Нотаріальне посвідчення обов’язкове навіть для таких документів як передавальний акт та розподільчий баланс, що використовуються при процедурі реорганізації юридичної особи.

У випадку, коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства, залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

При цьому, закон встановив обов’язок для державного реєстратора при здійсненні видачі Виписки з Єдиного державного реєстру, проставляти свій підпис та печатку.

Також закон доповнений новою нормою про здійснення контролю у сфері державної реєстрації. Контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації.

За результатом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі та виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації Міністерством юстиції України проводяться камеральні перевірки суб’єктів державної реєстрації.

За результатами проведення перевірок суб’єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України приймає вмотивоване рішення про:

1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;

2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;

3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;

4) направлення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України;

5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

У разі коли у результаті проведеної камеральної перевірки суб’єктів державної реєстрації виявлено прийняття рішень державним реєстратором з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, Міністерством юстиції України вживаються заходи щодо негайного повідомлення про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів а також заінтересованих осіб.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук