Місце відкриття виконавчого провадження

Bykomlyk

Місце відкриття виконавчого провадження

На перший погляд, при вирішенні питання, щодо місця відкриття виконавчого провадження, все більш менш зрозуміло. Так, згідно статті 20 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчі дії провадяться державним виконавцем  за  місцем проживання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.  У разі якщо боржник є юридичною особою,  то виконання провадиться  за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. 

Отже, за загальним правилом заяву про відкриття виконавчого провадження необхідно подавати за:

  1. місцем проживання, перебування, роботи фізичної особи-боржника;
  2. місцем знаходження майна фізичної особи-боржника, якщо виконавче провадження відкрито, для прикладу, саме по стягненню такого майна;
  3. місцем вчинення дії, якщо за виконавчим провадженням Боржник зобов’язаний вчинити певні дії;
  4. місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи.

При цьому варто зауважити, що якщо виконавче провадження може бути відкрито як за місцем проживання Боржника, так і за місцем знаходження його майна, то саме Стягувачу належить виключне право визначити, до якого територіального органу звертатися.

З урахуванням вище викладених принципів, варто зауважити, що чинним законодавством України передбачено виключну підвідомчість окремих категорій виконавчих проваджень в залежності від сторін виконавчого провадження та суми зобов’язання. Зокрема мова йде про наступне. На   відділ   примусового  виконання  рішень  Департаменту державної   виконавчої   служби   Міністерства   юстиції   України покладається виконання рішень, за якими:

1) боржниками є Апарат Верховної Ради України,  Адміністрація Президента України,  вищі чи центральні органи  виконавчої  влади, Конституційний   Суд   України,   Верховний   Суд   України,  вищі спеціалізовані  суди,  апеляційні  суди,  Генеральна   прокуратура України,  регіональні прокуратури, Вища рада юстиції, Національний банк України, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автономної  Республіки  Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради або обласні, Київська  і  Севастопольська  міські  державні адміністрації та їх структурні  підрозділи, інші органи державної влади та їх посадові особи;

2) сума  зобов’язання  становить  десять  та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.

На відділ примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої   служби   Головного  управління  юстиції  Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції  в  області,  містах  Києві  та  Севастополі  покладається виконання рішень, за якими:

1)  боржниками є територіальні підрозділи центральних органів виконавчої  влади,  місцеві суди, міські, районні або селищні ради чи  районні  державні  адміністрації  та їх структурні підрозділи, місцеві   прокуратури,   інші   територіальні  підрозділи  органів
державної влади та їх посадові особи;

2) сума  зобов’язання становить від трьох до десяти мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.

Інші виконавчі провадження,  що перебувають на виконанні в органах   державної  виконавчої  служби,  можуть  передаватися  до відділів   примусового   виконання    рішень    в    установленому Міністерством юстиції України порядку.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук