Медична реформа в Україні

Bykomlyk

Медична реформа в Україні

19 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості (№7117).

Ця подія вплинула на внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і лікарських засобів.

Метою прийняття даного законопроекту є визначення правових та організаційних засад державної політики щодо гарантій та організації підвищення доступності та якості медичного обслуговування на рівні первинної медичної допомоги у сільській місцевості; забезпечення здійснення фахового консультування лікарем-спеціалістом за місцем проживання людини за допомогою засобів телемедицини.

Прагнення наздогнати європейський рівень медицини сприяють усвідомленню важливості її осучаснення і, звісно, покращення умов надання медичних послуг.

З прийнятим законопроекту Держава покладає на себе обовязок виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості за низкою основних напрямків, серед яких:

 • вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я та матеріально-технічної бази таких закладів;
 • створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-фахівцями.

Крім того, передбачається розробка і реалізація державою програм з медичного обслуговування в сільській місцевості з діагностики, лікування, реабілітації та профілактики онкологічних та інших захворювань населення, перш за все дітей.

Серед іншого, згідно із законопроектом, держава повинна:

 • розвивати транспортну інфраструктуру для надання медичної допомоги;
 • залучати інвестиції в розвиток медобслуговування в сільській місцевості;
 • сприяти розширенню державно-приватного партнерства в сфері;
 • здійснювати благодійну діяльність в сфері охорони здоров’я.

Фінансування заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету в порядку, визначеному законом;
 • коштів місцевих бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Новітнім, доволі актуальним є врегульоване питання вищезазначеного законопроекту щодо  надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, ст.35 Закону висвітлює:

«Медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнту медичних послуг з консультування, діагностики, лікування із використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, в тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій (далі – телемедичні послуги).

Телемедичні послуги надаються з метою забезпечення пацієнту вчасного доступу до медичної допомоги належної якості, в тому числі коли відстань є критичним чинником її надання.»

Для забезпечення функціонування телемедичних мереж буде використовуватися спеціалізоване програмне забезпечення для передавання, збереження та інтерпретації знімків і зображень, зафіксованих цифровими носіями, у тому числі у променевій діагностиці, яке відповідає: стандарту DICOM: ДСТУ ISO 17432:2009.

Окрім того, законопроектом пропонується доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я визначенням поняття «телемедицина» та новою статтею         35-6 «Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини», що містить визначення поняття «телемедичні послуги», а також наступні форми надання телемедичних послуг:

 • телемедичне консультування – дистанційне надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, а також визначення закладу охорони здоров’я, що може забезпечити надання пацієнту необхідної медичної допомоги, що здійснюється відповідно до визначених лікуючим лікарем медичних показань та надається лікарем-консультантом закладу охорони здоров’я;
 • телемедичний консиліум – телемедичне консультування за участю одночасно двох і більше лікарів-консультантів;
 • телеметрія – оцінка і моніторинг стану здоров’я пацієнта, контроль показників діяльності (фізіологічних параметрів) організму людини шляхом дистанційного вимірювання, збору і передачі відповідної інформації за допомогою датчиків, що фіксують біометричні показники, та пристрої зв’язку з ними з наступною обробкою даних спеціальними програмними та програмно-апаратними засобами;
 • домашнє телеконсультування – форма надання телемедичних послуг, що передбачає консультування медичним працівником пацієнта, який перебуває за межами закладу охорони здоров’я.

Коментуючи законопроект, президент Петро Порошенко заявив : «На допомогу жителям села прийде телемедицина, консультування найкращих фахівців. Цей закон вже має фінансовий ресурс. Державний бюджет України на 2017 рік вже передбачає виділення 4 млрд грн на оновлення сільської медицини ».

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук