Форма трудового контракту

Bykomlyk

Форма трудового контракту

В багатьох країнах світу трудові відносини мають контрактний характер, оскільки укладання такого виду правочину дозволяє максимально врегулювати відносини між працівником та роботодавцем. Контрактна форма трудових відносин користується популярністю і в Україні.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю (надалі КЗпП) контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

То в чому ж відмінність між контрактом та трудовим договором? Трудовий договір регулює відносини між працівником та роботодавцем в рамках трудового законодавства України. Він може мати безстроковий характер та бути укладеним в усній або письмовій формі, проте умови розірвання такого договору не мають виходити за рамки ст. 36  КЗпП. Усна форма трудового договору виражається в прийнятті на роботу працівника за наказом, оскільки трудовий договір як угода між сторонами існує з моменту оформлення наказу про прийняття такої особи на роботу.

Як зазначалося вище, трудовий контракт – це особлива форма трудового договору, тоді в чому полягає його особливість? Контракт, на відмінну від трудового договору, має бути лише строковим, відносини які врегульовані таким контрактом є індивідуально визначені, порядок розірвання чітко визначається сторонами даного правочину.

Відповідно до п. 3 ст. 21 КЗпП контракт має бути обов’язково виражений в письмовій формі. Пряме посилання на дану статтю передбачено розділом ІІ Положенням «Про порядок укладання контрактів при прийняті (наймі) на роботу працівників» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» (надалі – Положення). Також, відповідно до Положення, контракт має бути оформлений в двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. Контракт набирає чинності з моменту його підписання, або з дати, визначеної сторонами у контракті.

З огляду на вище викладене, особа вважається прийнятою на роботу за контрактом з моменту його підписання.

Проте, роботодавці данні норми можуть тлумачити по різному, оскільки контракт є особливою формою трудового договору, то до нього можуть застосовувати ті самі положення що й і до трудового договору. Наприклад, укласти контракт із працівником в усній формі шляхом прийняття останнього на роботу за наказом.

Законодавством України не передбачено відповідальності для сторін у разі недодержання ними письмової форми трудового договору. Недотримання письмової форми трудового договору не може бути підставою для визнання його недійсним. Проте, при перевірці державним органом який здійснює контроль дотримання роботодавцями законодавства про працю, може бути встановлено факт порушення норм ст. 24 КЗпП, щодо обов’язковості укладання контракту в письмовій формі. Таке порушення може мати наслідки у вигляді притягнення роботодавця до адміністративної відповідальності, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та/або контракту, відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від п’ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян., що станом на 2017 рік становить від 8 500 до 17 000 гривень, за кожного неналежно оформленого працівника.

У зв’язку з вище викладеним, рекомендуємо укладати трудові контракти лише в письмовій формі, щоб уберегти себе від сплати штрафних санкцій, у випаду перевірки державних органів що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук