Чи застосовуються пільги щодо сплати судового збору у категоріях справ про захист прав споживачів?

Bykomlyk

Чи застосовуються пільги щодо сплати судового збору у категоріях справ про захист прав споживачів?

Зазвичай, при поданні заяви до суду першої інстанції позову без квитанції, що підтверджує сплату судового збору, суди вважають такі заяви неподаними та повертають позивачам.

Проте, чи завжди таке рішення є правомірне? ЗУ «Про судовий збір» встановлено, що за подання заяв, скарг до суду на всій території України справляється судовий збір. Проте, ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» передбачено категорії позивачів які звільняються від сплати судового збору.

Так чи потрібно сплачувати судовий збір за позову про захист прав споживачів?

На це питання дав свої роз’яснення ВССУ у Постанові № 10 від 17.10.2014 року, а саме: «Оскільки стаття 5 Закону № 3674-VI не містить вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору, то при визначенні таких пільг слід керуватися іншим законодавством України, наприклад, статтею 14 Закону України від 01 грудня 1994 року № 226/94/ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового слідства, прокуратури      і суду», статтею 22 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтею 22 Закону України від 22 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів».

Проте, двома роками пізніше ВССУ у справі № 757/32520/16-к від 18 травня 2016 року висловило інше твердження: «За загальними правилами цивільного судочинства (статті 79, 119, 297, 328, 358 ЦПК України) судовий збір належить до судових витрат, які несуть суди усіх рівнів, коли розглядають позовну заяву, апеляційну, касаційну скаргу чи заяву про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

            Обов’язок осіб, які звертаються до суду, сплачувати судовий збір – це процесуальний обов’язок, визначений нормами процесуального права.

Відповідно до частини другої статті 79 ЦПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Таким спеціальним законом є Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VІ «Про судовий збір».

Відповідно до частини третьої статті 2 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Наведені норми процесуального права дозволяють сформулювати загальне правило: процесуальні дії мають вчинятися за нормами процесуального закону, чинними на момент вчинення цих дій.

Під час вчинення процесуальних дій, які вимагають сплати судового збору (при забезпеченні доказів, при апеляційному чи касаційному оскарженні), пільги зі сплати судового збору мають визначатися на момент вчинення певної процесуальної дії.

З огляду на зазначене можна дійти висновку про те, що процесуальний закон визначає свою дію в часі саме за часом вчинення відповідних процесуальних дій.

За таких умов Закон України «Про судовий збір» має застосовуватися в редакції, яка діяла на момент вчинення певної процесуальної дії.

Наявність пільги у вигляді звільнення від сплати судового збору, передбаченої статтею 5 Закону України «Про судовий збір», не вважається нульовою ставкою судового збору».

Таким чином, можна зробити висновки, що хоча ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» не передбачено пільги стосовно позивачів, які подають позови у справах про захист прав споживачів, це не означає що особи які подають такого виду позови не звільняють від його сплати.

Так, ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачено, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Таке право надано споживачам надано законом, тому суд має прийняти заяву без порушення права громадян, які надані їм законом.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук