АО «ЕДВАЙС» здійснює супровід та представництво клієнта у суді у справі про припинення трудового договору директора товариства.

ByВолодимир Комлик

АО «ЕДВАЙС» здійснює супровід та представництво клієнта у суді у справі про припинення трудового договору директора товариства.

Адвокатське об’єднання «ЕДВАЙС» здійснює супровід судового спору щодо визнання припиненим трудового договору директора товариства та виключення відомостей з ЄДР щодо керівника.

Суть справи полягає у тому, що Клієнт обіймав посаду директора ТОВ та вирішив розірвати трудовий договір за власним бажанням. У зв’язку з цим надіслав заяву про звільнення засновникам та повідомлення про проведення Загальних зборів.

Однак, загальні збори не відбулися у зв’язку із неявкою учасників, а право директора на вільний вибір місця роботи порушується та підлягає захисту з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 КЗпП: «Підставами припинення трудового договору є:

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 3839), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 4041) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45)».

Згідно з ч. 1 ст. 38 КЗпП: «Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні».

Разом з тим, законодавством встановлюються особливий порядок призначення на посаду та звільнення з неї керівника виконавчого органу товариства. Зокрема, відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства»: «У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор)».

Згідно з ч. 4 ст. 145 ЦК України: «До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства».

З системного аналізу процитованих вище положень законодавства праву директора товариства на звільнення за власним бажанням кореспондує обов’язок учасників товариства провести загальні збори та розглянути заяву директора про звільнення.

Директором товариства виконано вимоги закону щодо скликання та проведення Загальних зборів Товариства, однак Загальні збори не відбулися у зв’язку із неявкою їх учасників про що складено Акт про відсутність учасників станом на дату та час проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Слід також зауважити, що трудові відносини Директора з Товариством  припинились в силу закону, так як у працівником повідомлено учасників про звільнення з посади за власним бажанням за два тижні, а директор у зв’язку з цим більше здійснює жодних трудових обов’язків, печатку та інші документи необхідні для здійснення поточної діяльності Товариства були передані заступнику директора.

Відповідно до ст. 23 Загальної декларації прав людини: «Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття».

В свою чергу, згідно з ст. 43 Конституції України: «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується».

Відповідно до п. 4.1 Рішення Конституційного суду України № 1-14/2004 від 07.07.2004 року: «Свобода праці передбачає можливість особи займатися чи не займатися працею, якщо займатися, то вільно її обирати, забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей. За своєю природою право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей кожному для його реалізації».

В контексті вище описаних обставин справи та закріплених основоположних принципів та прав людини на працю, а також свободи її вільного вибору, варто констатувати, що таке право директора на звільнення з займаною посади та припинення трудових відносин з ТОВ порушується, а відтак і підлягає захисту у встановленому законом порядку.

About the author

Володимир Комлик administrator

Напишіть відгук