Адвокат Володимир Комлик представляє права та інтереси народного депутата України у судовому провадженні, щодо спростування недостовірної інформації

Bykomlyk

Адвокат Володимир Комлик представляє права та інтереси народного депутата України у судовому провадженні, щодо спростування недостовірної інформації

В березні 2016 року моєму Клієнту, який являється народним депутатом України, стало відомо про поширення через мережу Інтернет інформації, де останній фігурував як аферист, злодій, політик-самозванець та звинувачувався у шахрайстві. Також на веб-сайті, де була розміщена відповідна інформації, вказувалося про те, що Клієнта розшукує  виконавча служба, у якої є провадження на загальну суму 100 000 доларів, а під розміщеними на веб-сайті фотокартками Позивача оголошувалося про його розшук та винагороду за інформацію про нього. Дану інформацію було доведено невизначеному колу осіб, оскільки поширено в загальнодоступній мережі Інтернет.

Через адвокатський запит мені вдалося встановити власника хостингу та іншу інформацію, яка була необхідною для пред’явлення позову про спростування недостовірної інформації. Додатково зазначу, що отримання інформації на адвокатський запит було не простим процес, попри гарантії передбачені Законом України «Про адвокатуру та  адвокатську діяльність».

Статтею 32 Конституції України передбачено  судовий  захист  права спростовувати   недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї: «Ніхто не може зазнавати втручання  в  його  особисте  і  сімейне  життя,  крім   випадків, передбачених Конституцією.  Не допускається збирання,  зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу  без її згоди,  крім випадків,  визначених законом,  і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Відповідно до статей 21, 28, Конституції України, статей 272, 275, 297, 299, Цивільного кодексу України, статті 48 Закону України «Про інформацію»,
особа має право на повагу до своєї честі, гідності та ділової репутації, які є недоторканими, і для захисту яких має право звернутись із позовом до суду.

Згідно зі статтею 269 Цивільного кодексу України, особа не може бути позбавлена особистих немайнових прав. Очевидно, що розповсюджена Опонентом інформація про мого Клієнта є негативною. Частиною 3 статті 277 Цивільного кодексу України встановлено презумпцію недостовірності поширюваної негативної інформації про фізичну особу, а саме: «Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного».

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»: «Чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової  репутації,  оскільки  вони  є  морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту». Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності  кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності,  з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи  в  очах  оточуючих, яка    ґрунтується   на   відповідності   її   діянь   (поведінки) загальноприйнятим  уявленням  про  добро  і  зло,  а  під  діловою репутацією  фізичної  особи  розуміється  набута  особою суспільна оцінка  її  ділових  і  професійних  якостей  при  виконанні   нею трудових,  службових, громадських чи інших обов’язків».

Тому, поширення зазначеної інформації про Клієнта невизначеному колу осіб мало на меті опорочення честі і гідності та ділової репутації Клієнта як народного депутата України. Застосовуючи обман, наш Опонент намагається переконати значну кількість громадян в корисливих, меркантильних мотивах діяльності Клієнта, зокрема в тому, що останній, начебто, «втирається в довіру і видурює у людей гроші», що Клієнт є «професійним шахраєм» тощо.

Нагадаємо, що у правовій державі, якою є і має бути Україна, це має наслідком зміну морального ставлення суспільства до Клієнта: з позитивного або нейтрального – на негативне. Це завдає шкоди діловій репутації мого Клієнта, оскільки справляє враження на суспільство, переконуючи його в тому, що Клієнт як народний депутат України чинить аморально, зневажає закон, не додержується Конституції і законів України. Негативні наслідки, спричинені моєму Клієнту вищезазначеними діями Опонента, усвідомлені і сплановані ним, та збільшуються через той фактор, що Клієнта є народним депутатом України;

Тому, очевидно, що відомості наведенні та поширенні на веб-сайті щодо моральних, професійних якостей Клієнта є негативними, образливими, принизливими та такими, що не відповідають дійсності, що в цілому завдає непоправної шкоди діловій репутації Клієнту. Відповідно  до  статей  94,  277  ЦК України, фізична чи юридична особа,  особисті немайнові права якої порушено  внаслідок поширення   про   неї недостовірної  інформації,  має  право  на відповідь, а також на спростування цієї інформації.В результаті розгляду справи в суді першої інстанції було визнано недостовірними, такими, що не відповідають дійсності, порушують права свободи, ганьблять честь, гідність, ділову репутацію Клієнта відомості опубліковані на веб – сайті ……. та зобов’язано Опонента спростувати викладену інформацію.Станом на сьогоднішній день апеляційної скарги Опонентом подано не було.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук