Адміністративний збір за здійснення реєстраційних дій

Bykomlyk

Адміністративний збір за здійснення реєстраційних дій

На сьогоднішній день, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» чітко врегульовує питання справляння адміністративного збору за проведення тих чи інших реєстраційних дій. Причому, з метою сприяння створенню та розвитку бізнесу в Україні, як у якості юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, законодавець зробив безкоштовним внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно створення юридичної особи та реєстрації фізичною особою-підприємцем.

Адміністративний збір також не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Найбільший розмір адміністративного збору, законодавець встановив за державну реєстрацію політичної партії. На сьогоднішній день це складає 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює, з урахуванням того, що 1 прожитковий мінімум складає -1624 гривні, 227 360 тисяч гривень.

У випадку необхідності внести зміни до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про юридичну особу, ставка адміністративного збору складає  0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто дорівнює 487,2 гривень, а при внесенні змін до відомостей про громадське об’єднання або благодійну організацію – 0,1  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 162, 4 гривні. Аналогічна ставка адміністративного збору встановлена і для реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця відносно змін у його прізвищі, імені та по батькові, а також місцезнаходженні фізичної особи-підприємця.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Також, законодавець передбачив і стягнення плати, у випадку  надання відомостей з Єдиного державного реєстру.  Так, для отримання витягу в паперовій формі та  виписки для проставлення апостилю, до державного бюджету слід сплатити 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 81, 2 гривні.

Проте обов’язок сплати адміністративного збору поширюється не на всі категорії осіб. Законом звільняються від сплати  адміністративного збору за державну реєстрацію, та від внесення плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів: державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові, що пояснюється їхнім особливим статусом, компетенцією та обсягом, покладених функцій, для здійснення яких необхідно мати повний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру.

Якщо здійснити узагальнення, то варто зазначити, що проаналізувавши ставки адміністративного збору, можна стверджувати, що вони є досить демократичними та такими, що не перешкоджають юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням реалізувати напрями своєї діяльності, у частині створення нових осіб, внесення інформації про існуючих.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук