Договірна робота

АО «Advise» надає фахову допомогу в частині правового аналізу договорів з метою уникнення потенційних ризиків для Клієнта, що можуть виникнути у зв’язку з укладанням договорів, а також роз’яснення правових аспектів укладення та виконання різного роду господарських договорів.

Договірна робота – діяльність із розробки нових договорів, ведення переговорів з Контрагентами, аналізу вже укладених, а також проектів договорів та правовий аналіз їх відповідності приписам чинного законодавства.

Послуги АО «Advise» у сфері договірної роботи включають, зокрема:

  1. аналіз договорів, узгодження і складання попередніх договорів (протоколи про наміри, меморандуми тощо);
  2. аналіз наданих проектів договірної документації (контракти, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо) на відповідність нормам законодавства, відображення реальних взаємовідносин між Клієнтом та контрагентами, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань тощо;
  3. розробка договірної документації (договорів, контрактів, додаткових угод, додатків до них та ін.), протоколів розбіжностей тощо;
  4. розробка додаткових угод і додатків до договорів;
  5. аналіз та доопрацювання існуючих договорів, внесення змін до активних договорів тощо.