Реєстрація СПД

На сьогоднішній день, законодавчою основою для створення бізнесу та здійснення підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755 від 15.05.2003 року.

Цей нормативно-правовий акт регламентує процедури здійснення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи – підприємця, громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи; реєстрації постійно діючого третейського суду; реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи; реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; а також усіх змін, що пов’язані з діяльністю вищезгаданих суб’єктів.

Для забезпечення державних органів, та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, створений Єдиний державний реєстр.

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичних осіб:

1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код;

3) організаційно-правова форма;

4) місцезнаходження юридичної особи;

5) види діяльності;

6) відомості про керівника юридичної особи;

7) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;

8) інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;

9) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

10) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

найменування відокремленого підрозділу;

місцезнаходження відокремленого підрозділу;

види діяльності відокремленого підрозділу;

відомості про керівника відокремленого підрозділу;

інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;

11) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;

12) дані про юридичних осіб – правонаступників;

13) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

14) відомості про скасування реєстраційних дій;

15) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;

16) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

17) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.