Судова практика

Еталоном юридичної практики є саме судова практика, яка має значно глибший зміст ніж фізична участь у судовому засіданні в якості представника/захисника тієї чи іншої сторони. І саме тому, для адвокатів АО «Advise» «судова практика» є практичною формою реалізації норм матеріального права, в конфронтації з правовою позицією іншої сторони. Іншими словами, мова йде про конфлікт правових позиції, в якій кожна зі сторін намагається переконати суд у власній правоті. Тому, успішність судової практики не так залежить від глибини юридичних знань, як від майстерності її подачі, презентації. Саме тому, в стародавні часи юристи ділилися на дві групи: тих хто писав судові промови (логографи) та тих, хто оголошував цю промову в суді. Якщо вести мову про практичну площину, то в діяльності адвокатів АО «Advise» мали місце ситуації, за якої вдала судово-емоційна промова кардинально змінювала думку суду і діаметрально протилежно змінювала подальший хід судового процесу.

Розуміючи важливість кожного прийнятого рішення, адвокати АО «Advise» вдало поєднують глибокі теоретичні та наукові знання із практикою. Це вимагає постійного вдосконалення судової риторики та глибокого вивчення основ ведення полеміки (конфліктології).

Адвокати АО «Advise» мають багатий досвід участі в судових засіданнях, в тому числі й у Верховному Суді України та Конституційному Суді України. В середньому кількість судових засідань на один робочий тиждень складає три судових процеси.

Судова практика включає в себе наступні основні функціональні обов’язки, а саме:

  1. вивчення правової позиції Клієнта;
  2. вивчення правової позиції Опонента;
  3. проведення аналогії між позиціями Клієнта та Опонента та формування юридичного висновку, в якому об’єктивно відображаються всі ризики, перспективи та алгоритми можливих дій;
  4. вироблення юридичної конструкції обґрунтування правової позиції Клієнта;
  5. формування доказової бази, включаючи та не обмежуючись судовими рішеннями, роз’ясненнями, відповідями на адвокатські запити та інше;
  6. підготовка до судового процесу;
  7. участь у судовому засіданні;
  8. виконання рішення суду.

Адвокати АО «Advise» надають юридичні послуги із представництва у судах загальної (кримінальне та цивільне провадження), господарської та адміністративної юрисдикцій будь якої інстанції (перша, апеляційна та касаційна).