Кримінальне право та процес

В ієрархії галузей права, яких на сьогоднішній день можна нарахувати понад тридцять, кримінальне право та процес по праву займають найвищу сходинку, і такий стан речей, в більшій мірі, пояснюється формою та змістом санкцій (негативні наслідки який зазнає правопорушник). Іншими словами, якщо відбулося порушення у господарсько-правових взаємовідносинах, то матиме місце застосування штрафних та/або інших матеріальних санкцій, але якщо повернутися до кримінального права – то штрафний характер санкцій відходить на другий план, а основна увага концентрується навколо «позбавлення волі». Це найсерйозніша санкція, яка може бути застосована по відношенню до фізичної особи, оскільки ізоляція особи від суспільства позбавляє її можливості повноцінного життя, і тут зайвою буде словесна характеристика психологічного стану та відчуттів особи, яку позбавили волі.

Саме тому, коли мова йде про кримінальне право та процес адвокати АО «Advise» відштовхуються від власного правового статусу і репутації та повністю посвячуютьє себе Клієнту. Будучи емоційно загартованими у процесі роботи з правоохоронними органами та беручи участь в слідчих діях, адвокати АО «Advise» попри все намагаються реалізувати кожне право, кожну можливість, яка б так чи інакше доводила власну правову позицію.

Адвокати АО «Advise» здійснюють правовий захист у кримінальному провадженні на всіх його стадіях (досудове розслідування, судове провадження). Також варто відмітити, що Адвокати АО «Advise» мають глибокий практичний досвід роботи із представництва прав та інтересів юридичних осіб в рамках кримінального провадження.