Наші партнери

            АО «Advise» активно співпрацює з іншими адвокатськими об’єднаннями та юридичними компаніями, намагаючись підтримувати дружні стосунки та цим самим збагачувати власний досвід.

Ми розуміємо, що окремі кейси об’єктивно потребують залучення фахівців, які мають спеціальні знання та уміння в певній сфері взаємовідносин. Як приклад можна навести економічно-правове пояснення формування регулятивного капіталу банківської установи, проведення юридичного та фінансового аудиту контрагентів Клієнта, офіційний переклад документів на українську мову, інше. Саме тому, намагаючись максимально швидко та якісно реагувати на різновекторні завдання Клієнтів, Адвокатське об’єднання «Advise» налагодило постійну співпрацю з іншими суб’єктами господарської діяльності, що має на меті ширше залучення спеціалістів до проектів Клієнта.

Також, Адвокатське об’єднання «Advise» усвідомлює важливу соціальну місію, що випливає із правозастосовної практики. У зв’язку з цим, АО «Advise» є учасником різних громадських об’єднань та асоціацій, метою яких є, в тому числі, захист основоположних прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Бюро перекладів

«Мова Клуб»