УВАГА! ТЕРМІНОВІ ЗМІНИ, ЯКІ СЛІД ВНЕСТИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВ

ByВолодимир Комлик

УВАГА! ТЕРМІНОВІ ЗМІНИ, ЯКІ СЛІД ВНЕСТИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВ

У  зв’язку з набранням законної сили Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та введенням в силу деяких обов’язкових положень з 17 червня 2019 року, щодо інформації, яка повинна міститися в установчих документах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ), в українського бізнесу залишилося не так багато часу для приведення своїх установчих документів у відповідність до нового закону, та уникнення ситуації, коли окремі положення статутів будуть недійсними, а отже виникнення ряду проблем при здійсненні господарської діяльності, зокрема при взаємодії з банками та контролюючими органами.

На даний час діє спеціальне правило, відповідно до якого протягом року з дня набрання чинності законом (тобто до 17 червня 2019 року) положення статуту ТОВ, що не відповідають закону, є чинними. Так згідно з п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону, протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Для стимулювання власників бізнесу до приведення своїх установчих документів у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», законодавцем передбачено звільнення бізнесу від сплати адміністративного збору, яке буде діяти до 17 червня 2019 року.

Згідно положень нового Закону, у статуті товариства обов’язково зазначаються лише наступні відомості:

  1. повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  2. органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
  3. порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Внесення будь-яких інших відомостей, в тому числі щодо часток учасників товариства, не є обов’язковим та здійснюється лише за бажанням учасників товариства.

При цьому, в новому Законі не передбачено положення про наявність у складі ТОВ ревізійних комісій та їх органів. Законом встановлюється 6–ти місячний строк для внесення учасником вкладу до статутного капіталу товариства, встановлюється можливість  індивідуальних правил визначення кількості голосів учасників, аніж пропорційно частці у статутному капіталі, передбачено новий спосіб голосування учасників шляхом опитування, встановлений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, питання, які відносяться до компетенції загальних зборів, та утворення у складі товариства Наглядової ради, та ряд інших цікавих нюансів.

Особливу увагу приділено порядку внесення змін до установчих документів товариства. Новий порядок спрямований на посилення безпеки власників бізнесу при вчиненні реєстраційних дій щодо товариства, та запобігання випадкам рейдерських атак на бізнес. Так,  перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи).

Для того щоб привести установчі документи у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», слід підготувати такі документи: рішення учасника товариства/протокол загальних зборів учасників товариства (в залежності від кількості учасників ТОВ), приведену у відповідність до нового Закону редакцію статуту, довіреність на особу, яка здійснюватиме реєстраційну дію. У випадку, коли крім приведення установчих документів у відповідність до нового закону, власнику бізнесу потрібно внести додаткові зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до установчих документів товариства, готується також реєстраційна Заява щодо змін до відомостей про юридичну особу.

 Звертаємо Вашу увагу, що на даний час у бізнесу є вигідні умови для мінімізації наслідків корпоративних конфліктів у вигляді розмиття частки, виведення активів, блокування господарської діяльності, тощо. Для цього необхідно збалансувати інтереси всіх учасників товариства шляхом комплексного та ґрунтовного підходу до питання затвердження нової редакції статуту при приведенні його у відповідність до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Нашими юристами забезпечується повний супровід у приведенні установчих документів юридичної особи у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та готується «під ключ» повний комплект необхідних документів. Ви у найкоротший строк отримуєте якісно надані послуги за розумну плату, не припиняючи при цьому здійснення Вашої поточної господарської діяльності. Водночас, і у випадках небажаних перевірок контролюючих органів, ви будете впевненні щодо відповідності установчих документів, на підставі яких Ви здійснюєте господарську діяльність вимогам закону, а також у взаємовідносинах з банківськими установами питання відкриття рахунків чи надання кредитних ліній будуть швидко та легко вирішуватися, так як Ваші установчі документи відповідатимуть положенням чинного законодавства. 

About the author

Володимир Комлик administrator

Напишіть відгук