Адвокат Володимир Комлик представляє інтереси органу державної влади, у частині збереження культурної спадщини

Bykomlyk

Адвокат Володимир Комлик представляє інтереси органу державної влади, у частині збереження культурної спадщини

Свого часу, без відома органу державної влади, до компетенції якого належить охорона об’єктів культурної спадщини, було укладено договір кредиту та іпотеки між банком та суб’єктом господарської діяльності – користувачем будинку, який внесений до переліку об’єктів культурної спадщини. В силу невиконання взятих на себе зобов’язань, банк звернувся до господарського суду із відповідним позовом, де також просив звернути стягнення на предмет іпотеки. Повторююся, що в іпотечним майном є об’єкт культурної спадщини.

Лише після відкриття виконавчого провадження орану державної влади стало відомо про такий факт. Розуміючи, що без оперативного вжиття заходів, майно може не лише бути реалізованим, а й знищеним, відповідним органом державної влади було прийнято рішення звернутися за правовою допомогою до адвоката Володимира Комлика. Таке рішення мотивовано тим, що адвокат Володимир Комлик має глибокий практичний досвід у даній сфері роботи.

На сьогоднішній день адвокатом Володимиром Комликом було підготовлено та направлено до суду відповідний позов. Інформація про подальший хід справи та прийняте рішення буде розміщено на даному сайті.

 

КОРОТКА ЮРИДИЧНА ДОВІДКА ТА ФАБУЛА СПРАВИ

12 березня 2008 року між Банком та Позичальником було укладено Кредитний договір, за умовами якого Банк відкрив Позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію з загальним лімітом понад 5 мільйонів гривень.

В той же ж день, 12 березня 2008 року між Банком та Іпотекодавцем було укладено Договір іпотеки без оформлення заставної, в забезпечення зобов’язань всіх вимог Іпотекодержателя, які випливають з Кредитного договору. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно, а саме будівля.

У зв’язку із невиконанням Позичальником взятих на себе грошових зобов’язань за кредитним договором, Банк звернувся до місцевого господарського суду із відповідним позовом (про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки). Рішенням Господарського суду Сумської області позовні вимоги задоволені, в тому числі й у частині звернення стягнення на предмет іпотеки.

На виконання вище вказаного судового рішення, місцевим господарським судом було видано відповідний наказ.

При укладенні договору іпотеки Банком та Іпотекодавцем було грубо порушено імперативні вимоги статей 18 та 19 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у частині відсутності у Іпотекодавця правосуб’єктності на передачу в іпотеку об’єкту нерухомого майна, яке є державною цінністю – історичною пам’яткою, що тягне за собою визнання оспорюваного договору іпотеки недійсним.

 

Так, предметом іпотеки, як вже було вказано вище по тексту, є будівля. В ту ж чергу, вказана будівля є також пам’яткою архітектури місцевого значення, яка включена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення на підставі рішення органу державної влади.

Згідно із ч. 1 ст. 18 Закону № 1805-III об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками (за винятком пам’яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

Зважаючи на те, що відчуження належить до правомочностей власника щодо розпорядження майном, передбачене ч. 1 ст. 18 Закону № 1805-III погодження (згода) відповідного органу охорони культурної спадщини на відчуження об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками, повинно розглядатися як обмеження правомочності розпорядження, про яке йде мова в ч. 1 ст. 6 Закону № 898-ІV.

Таким чином, для передачі в іпотеку пам’яток культурної спадщини необхідно отримати письмове погодження (згоди) відповідного органу.

About the author

komlyk administrator

Напишіть відгук